algemene typering en inhoud
De student leert werken met het programma Avid Media Composer en monteert individueel een aantal korte oefeningen, waarin hij of zij inhoudelijke beslissingen dient te nemen over het verhaalverloop, structuur en vorm. Deze oefeningen worden vervolgens klassikaal besproken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van oefenmateriaal dat beschikbaar is gesteld door Avid i.h.k.v. de cursus Avid User Level 100. Daarnaast werken de studenten groepsgewijs aan de DVD of Blu-ray waarmee de vakklas zich als lichting presenteert.

leerdoel(en)
Aan het eind van deze onderwijseenheid dient de student in staat te zijn binnen het programma Avid Media Composer eenvoudige montagehandelingen te verrichten op de montagesystemen die de academie voor de eerstejaarsoefeningen beschikbaar heeft.
Elke student levert een bijdrage aan de DVD of Blu-ray waarmee de vakklas zich als lichting presenteert. Hierbij komen alle verworvenheden uit de eerdere specialisaties in mindere of meerdere mate aan bod.

onderwijsvorm
Een combinatie van werkcolleges, zelfstudieopdracht en gezamenlijke opdracht

docent
Faye de Wilde

competenties
1. Creërend vermogen
2. Onderzoekend vermogen
3. Ambachtelijk vermogen
4. Samenwerkend vermogen
5. Vermogen tot groei en vernieuwing
6. Organiserend en ondernemend vermogen
7. Communicatief vermogen

toets(vorm)
De student neemt aan het eind van deze onderwijseenheid deel aan de toets Avid User Level 100, waarmee de student het certificaat Official Avid User Level 100 behaalt.
Voorwaarde voor toetsing is een 100 % aanwezigheid bij de lessenreeks.
Daarnaast beoordeelt de docent de DVD of Blu-ray waarmee de studenten zich als lichting presenteren op functionaliteit, vormgeving en ‘verhalend traject’.
Voorwaarde voor toetsing is dat de student een substantiële bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van het product.

Delen