programma

1. gemeenschappelijke basistheorie:

 • film in context jaar 2   7 EC
  onderzoeken van de betekenis en de werking van filmgenres, evenals verstevigen en verbreden van het referentiekader (filmlijst)

2. gemeenschappelijk praktijkoefeningen:

3. vakspecifieke praktijk/theorie:

4. individuele opdrachten:

 • onderzoeksopdracht: de boekverfilming  4 EC
  onderzoek de verschillen tussen drie verschillende verschijningsvormen van hetzelfde verhaal
 • vrije ruimte   3 EC
  leren en experimenteren door zelf nuttige activiteiten te kiezen/bedenken en uit te voeren

5. persoonlijke en artistieke ontwikkeling:

 • studievoortgang, RSI voorkomen  1 EC
  reflecteren op het eigen leertraject en bewust leren omgaan met de werkplek in relatie tot de eigen gezondheid
 • montage analyse A  1 EC
  analyse van de resultaten van de korte documentaire oefeningen 1 en 2
 • montage analyse B  1 EC
  analyse van de resultaten van de Studio Fictie Oefening en Locatie Fictie Oefening
Delen