Naar inhoud

Studiegids

2020-2021
 

De afstudeerichting production design richt zich op het opleiden van de student tot production designer. Het voornaamste doel is de student de essentie van production design (en art direction) bij te brengen. Het bedenken van een vormgevingsconcept voor een cinematografische productie, dit concept uitwerken en realiseren door middel van het aansturen van het art department, staat hierbij centraal. Hiervoor dient de student zich zowel in de breedte als in de diepte ontwikkelen. Dit betekent dat alle richtingen binnen het art department en alle aspecten van het vak production design worden doorlopen. Door verschillende specialisaties, zowel binnen het artistiek, theoretisch, als het vaktechnisch competentiedomein, is de student in staat deze te combineren en toe te passen op cinematografische producties, met name fictie film.

Tijdens de vierjarige studie leren de production design studenten hun kennis uit te breiden, zich te verdiepen en zich te ontwikkelen tot een zelfstandig vormgever voor cinematografische producties.

De opleiding is zowel praktisch als theoretisch. Door middel van het doorlopen van producties in verschillende functies en de daar aan voorafgaande theorielessen, ontwikkelt de student zijn ambachtelijk vermogen, leert de student in groepsverband werken en kan de student planmatig en resultaatgericht werken.

De afgestudeerde production designer is inzetbaar binnen diverse richtingen van het art department.

Zie ook:

 

Delen