introductie van het vak production design / art direction

algemene typering en inhoud 
We geven een overzicht van het specialisatieprogramma en duiden de opbouw en het verband tussen de specialisaties 1 t/m 6. Er wordt aandacht besteed aan de reader ‘Production Design: een kennismaking met het filmvak in al zijn aspecten met specifieke aandacht voor Production Design en Art Direction'. Aan de orde komen de verschillende communicatiemiddelen voor een production designer, waaronder research, moodboards, (computer) tekenen, photoshop, 3D werk, maquette en/of andere presentatiemogelijkheden. De focus in deze specialisatie ligt vooral bij het communicatiemiddel 'tekenen'. Voor de student is ‘de schets of tekening’ een krachtig en belangrijk middel om zich te uiten, presenteren en/of iemand te overtuigen van zijn ontwerp. In de lessen tijdens de specialisaties 1 - 6 komen allerlei vormen van tekenen aan bod, zoals schetsen, sneltekenen, modeltekenen, etc. Tijdens het onderdeel "Zomergasten" deelt de student zijn fascinatie voor film en zijn passie voor het vak. Aan de hand van een filmfragment naar eigen keuze, vertelt de student waarom hij/zij voor dit fragment heeft gekozen. Gedurende het jaar kijken we een aantal films en analyseren de films  op voornamelijk het production design. Gebruik kleur, stijl en vorm, etc. Verder zullen we stilstaan bij het werk voor de toelating. We willen duiden waarom we de studenten hebben aangenomen. De zogenaamde nulmeting.

literatuur

  • Diverse auteurs: Reader Production Design: een kennismaking met het filmvak in al zijn aspecten met specifieke aandacht voor Production Design en Art Direction'
  • Jane Bernwell, Production Design for Screen: Visual Storytelling in Film and Television.

leerdoel(en)

  1. De student kent en beheerst de basisprincipes van het tekenen, het materiaal en het kijken (observeren van de vorm).
  2. De student leert zijn tekenvaardigheid ontwikkelen. De student ontwikkelt daarnaast een eigen tekenstijl.

onderwijsvorm
Klassikale lessen met opdrachten, zelfstudie

contacttijd
18 uur

docenten
Michel de Graaf, Anne Winterink en gastdocent

Delen