research, ontwerp en vervaardigen gezamenlijke maquette voor een studiodecor en de 'schouw'

algemene typering en inhoud
Door middel van analyse, brainstormen en schetsen en gebruik van moodboards vertalen de studenten samen het opgegeven thema naar een gezamenlijk conceptontwerp en een sfeerimpressie voor een te ontwerpen set. De studenten werken vervolgens samen het concept concreet uit en vertalen deze in de vorm van een gezamenlijke maquette. (vervolg individuele maquette uit specialisatie 4 en 5)

In diverse workshops komt aan de orde:

 • research naar een specifieke filmische locatie;
 • tekenen op locatie (schetsen van eigen ontwerp);
 • het ontwerpen en vervaardigen van een gezamenlijke maquette (de SFO maquette);
 • computertekenen (vervolg Sketch-up), fotografie en collage;
 • presentatie (volgens instructie begeleidende docenten);
 • decorbouw (ev. decoratie);
 • teambuilding;
 • excursie;
 • de schouw en expositie: al het werk dat gemaakt is tijdens de specialisaties (ev overig werk gedurende het jaar gemaakt, tevens samen gebracht in een blog) wordt (nogmaals) gepresenteerd en beoordeeld (feedbacksessie), een selectie van dat werk wordt geëxposeerd.

leerdoelen
na afloop kan de student:

 • vaardigheden en technieken binnen het eigen vakgebied toepassen.
 • zijn eigen opvattingen en overtuigingen vormen, deze communiceren aan anderen en zichtbaar maken.
 • deze vaardigheden efficiënt en effectief toepassen en samenwerken in teamverband.
 • plannen en resultaatgericht werken.

onderwijsvorm 
Praktijkoefening, klassikale lessen met opdrachten, zelfstudie en gezamenlijke opdrachten.

contacttijd
73 uur

docenten 
Guido Duivenvoorde, Anne Winterink, Michel de Graaf en gastdocenten n.t.b.

Delen