Naar inhoud

Studiegids

2020-2021
 

Het eerste jaar, de propedeuse, biedt een stevige algemene basis voor het professionele filmmaken en vormt daarmee het fundament van het 4-jarige onderwijsprogramma.

De studenten van alle afstudeerrichtingen samen volgen grotendeels een gemeenschappelijk programma waarin de 'fundamentals' van het filmmaken aan bod komen, zowel artistiek/inhoudelijk als technisch. Basistheorie, kleine praktijkoefeningen en festivalbezoek wisselen elkaar af en zo maken alle studenten kennis met het filmvak in de brede zin van het woord.

Daarnaast zijn er zes specialistische onderwijsblokken waarin de student samen met klasgenoten van de eigen afstudeerrichting dieper kennis maakt met artistieke/inhoudelijke en technische vaardigheden van de eigen afstudeerrichting.

De student kan in het propedeusejaar nader onderzoeken of zijn/haar opleidingskeuze de juiste is. Andersom is het voor de opleiding een gelegenheid om gedurende een langere periode de geschiktheid van de student nader te onderzoeken.

Aan het eind van het schooljaar wordt formeel vastgesteld of de student toegang krijgt tot de hoofdfase van zijn/haar afstudeerrichting. Daarvoor moet de student voldoende studiepunten behalen en in sommige gevallen ook voldoen aan enkele specifieke eisen van hun afstudeerrichting (zie verder propedeutisch examen).

Als de student alle onderdelen van de propedeuse met succes heeft afgerond, ontvangt diegene het propedeutisch getuigschrift.

Delen