UNDER CONSTRUCTION

In dit blok gaat het om de ontwikkelingsfase: hoe kun je een idee of concept voor een film ontwikkelen. Hoe kom je aan een goed idee en hoe ontwikkel je dat tot een verhaal geschikt voor een documentaire of fictie film. De ‘werkelijkheid’ staat daarbij centraal als thema. Wat is die ‘werkelijkheid’?  En hoe kun je die werkelijkheid benaderen vanuit een documentaire- en fictief oogpunt?

Week 1 en 2 zijn gericht op het onderzoeken en ontwikkelen van een documentaire idee, week 3 en 4 zijn gericht op het ontwikkelen van een idee voor korte fictie film.

films
Zie de filmlijst onder ‘Programma’

leerdoelen
Na afloop van dit blok kun je:

 • op basis van research een idee vinden en ontwikkelen naar een gegeven vorm
 • bij deze ontwikkeling de basiskenmerken en -principes uit de dramaturgie inzetten
 • in een eenvoudig filmplan; motivatie, verhaal, dramatische potentie en personages omschrijven
 • een filmidee presenteren
 • op constructieve wijze elkaar feedback geven en ontvangen (peer feedback)
 • aangeven hoe tijdens de ontwikkelfase de creatieve samenwerking verloopt en reflecteren op jouw rol tijdens de opdrachten
 • aangeven op welke manier je verhalen in de buitenwereld kunt ontdekken
 • aangeven hoe je je als filmmaker verhoudt tot de buitenwereld

studiebelasting
7,5 EC (210 uur)

blokdocenten
Tom Fassaert, Iris Hogendijk en Ellen-Alinda Verhoeff.

(gast)docenten
o.a. Ido Abram (presenteren), Wytzia Soetenhorst (research), René van Uffelen (filmgeschiedenis), Menno Otten (filmgeschiedenis).

onderwijsvorm 
Het blok bestaat uit een aantal (gast)colleges waarin o.a. begrippen als research, invalshoek, vorm, conflict, synopsis, filmplan, doelgroep  aan bod zullen komen.  De nadruk ligt op zelfstandig werken, in kleine groepjes ga je op zoek naar verhalen uit de samenleving en doe je research ten behoeve van het ontwikkelen van een documentaire- en fictie plan.

contacttijd 
120 uur

beoordeling

Wát wordt er beoordeeld?
Na afloop van het blok gaan we na of je de belangrijkste leerdoelen van dit blok in voldoende mate hebt behaald. Dit wordt beoordeeld aan de hand van het volgende:

 • het uitgewerkte filmidee voor een korte documentaire
 • het uitgewerkte filmidee voor een korte fictiefilm
 • het mondeling presenteren van je filmidee aan de groep
 • kort reflectieverslag over dit blok

Hoe wordt er beoordeeld?
Aan de hand van een integrale rubric.

Door wie wordt er beoordeeld?
Door de drie blokdocenten die samen tot een integraal oordeel komen.

Herkansing
Opdracht in overleg met de blokdocenten.

Delen