UNDER CONSTRUCTION

In het blok ‘visual storytelling’ gaan we al wat meer de diepte in: je onderzoekt actief hoe je binnen een dramatische structuur het verhaal visueel kunt vormgeven. We gaan een wereld bouwen rondom een zelfgekozen personage. Welke gereedschappen gebruiken de vakgebieden VFX&IM, Production design en Cinematography om een visuele  en emotionele impact te creëren bij de kijker?

Dit blok bestaat uit theorie en college’s, waarbij je de geleerde kennis direct toepast in verschillende opdrachten. Welke beeldtaal kennen we, bewust en onbewust? Met deze kennis gaan we direct zelf aan de slag. Hoe zorg je ervoor dat je een beeld kan ruiken, proeven en voelen? In korte intensieve modules ga je je verdiepen in de inhoudelijke en praktische toepassingen van de gereedschappen van de vakgebieden. We sluiten het eerste gedeelte van het blok af met een groepsopdracht waarin we een korte film maken over een held. Ook werk je weer verder aan de filmgeschiedenis en de filmlijst.

IDFA
In de tweede week bezoeken we het documentaire festival IDFA. Dit is het grootste en belangrijkste internationale filmfestival op het gebied van de documentaire. We gaan documentaires bekijken die filmisch gezien belangwekkend of vernieuwend zijn, die relevant zijn voor de huidige maatschappij en die de kijker ertoe brengen na te denken, te discussiëren en vragen te stellen. We sluiten IDFA af met een betoog van een voor jou toonaangevende documentaire.

leerdoelen
Na afloop van dit blok kun je:

 • de visual storytelling in een film of documentaire herkennen en analyseren en een relatie leggen met de filmgeschiedenis
 • een basiskennis aantonen van de gereedschappen en de inhoudelijk verhalende werking van visual storytelling bij film en documentaire
 • een bepaald gegeven (script of logline) interpreteren en vormgeven in een korte scene door inhoudelijk gebruik te maken van de gereedschappen van de vakgebieden visual effects, production design en cinematography
 • de rol en het samenwerkingsproces benoemen van visual effects,  production design en cinematography
 • constructief communiceren bij een samenwerkingsproces (van brainstorm tot eindopdracht)

literatuur / leermiddelen (staat op de DLO of wordt uitgedeeld in de les)

 • Marc Matze en Mick van Rossum, Reader Cinematography, Filmacademie, 2018
 • Lonneke Worm basis fotografie, Filmacademie, 2016
 • Hans Beerekamp, docupedia.nl, zekere tendensen in de nederlandse documentaire, 2011

studiebelasting
7,5 EC (210 uur)

blokdocenten
Anne Winterink, Lonneke Worm en Kasper Oerlemans

(gast)docenten
Marc Matze, Mies Rogmans (docenten cinematography), Romke Faber (production design), Joery Verweij (visual effects en production design), Michel de Graaf (studieleider production design),Mick van Rossum(studieleider cinematography) Mart Dominicus (docent regie fictie), Raymond Gregoire (docent licht), René van Uffelen (filmgeschiedenis), Menno Otten (filmgeschiedenis), en Anna de Beus (samenwerken en communiceren).

onderwijsvorm
Een mix van colleges, individuele opdrachten, een groepsopdracht en festivalbezoek.

contacttijd
120 uur

beoordeling
Na afloop van het blok gaan we met behulp van de beoordelingscriteria na of je de belangrijkste leerdoelen van dit blok in voldoende mate hebt behaald aan de hand de volgende producten:

 • groepsopdracht: ‘de held’
 • individueel: analyse visual storytelling
 • individueel:betoog IDFA
 • individueel: leerverslag

Herkansing
Opdracht in overleg met de blokdocenten.

Delen