UNDER CONSTRUCTION

Wat wil je vertellen? Waarom? En hoe? Net als in blok 5 zijn deze vragen je vertrekpunt, maar dit keer bij het realiseren van een korte fictiefilm. Bij het maken van een fictiefilm komen doorgaans meer mensen kijken dan bij het maken van documentaire; zoals acteurs, production designers en visual effect artists. Al deze mensen moeten met de neuzen één kant op om hetzelfde verhaal te creëren.
Samen maak je een fictieve filmische vertelling.  Een heldere vertelling, die de toeschouwer raakt.
Met als thema: hoop.
En als vormingang: communicatie op afstand.

Aan de hand van een afbeelding die je vooraf opstuurt wordt ingedeeld in één van de 12 groepen. Samen vormen jullie de crew en cast. Gedurende het hele blok 6 werk je met je groep aan een korte fictiefilm van maximaal 5 minuten.

Alle fases van het productieproces komen aan bod; van idee naar onderzoek naar draaien tot post-productie en viewing. De focus ligt in al deze fases op artistiek onderzoek en het werkproces.

Onder de huidige maatschappelijke omstandigheden is het niet mogelijk om op een set te werken zoals we gewend zijn. Omdat veiligheid voorop staat hanteren we tijdens het gehele maakproces de richtlijnen van het RIVM en de overheid omtrent het bewaren van afstand. (Voor verdere uitleg hierover zie: programma > blokopdracht & artistiek onderzoek.)
Het werken op afstand is ook voor het docententeam nieuw. Wij zien de beperkingen die dit met zich mee brengt als een motor voor creativiteit en een waanzinnig interessante ingang voor het artistieke onderzoek dat in dit blok centraal staat.

Ter inspiratie wordt een reeks ondersteunende online colleges aangeboden in New Row, waarbij zoveel mogelijk betrokken disciplines aan bod komen (zie programma).

Samenwerken en communiceren is tijdens het maakproces essentieel. Om zowel van je eigen proces als dat van je medestudenten te leren spelen peergroups een belangrijke rol in dit blok.

Met dit 6e blok rond je tevens het gemeenschappelijke deel van de propedeuse af. Aan het eind van dit blok maak je een leerverslag over blok 4 t/m 6 aan de hand van de competenties van de propedeuse.

leerdoelen
Na afloop van dit blok kan je:

  • vanuit verschillende film-disciplines artistiek onderzoek doen naar het inzetten van filmtaal ten behoeve van het te vertellen verhaal.
  • vanuit je eigen bijdrage aan het artistiek onderzoek een onderzoeksdossier bijhouden in je DLO onderzoeksdossier.
  • in samenwerking met de verschillende vakdisciplines een stijldossier opbouwen en daar vanuit je eigen vakdiscipline een constructieve bijdrage aanleveren.
  • in samenwerking met alle vakdisciplines, aan de hand van het thema, het pre-productie-, draai- en post-productieproces van een korte fictiefilm doorlopen.
  • praktische tools uit de voorafgaande blokken op passende wijze inhoudelijk inzetten om het verhaal te vertellen.
  • constructief communiceren tijdens het gehele samenwerkingsproces.
  • constructief peerfeedback geven aan medestudenten
  • inzichtelijk formuleren hoe je leerproces is verlopen. Waarin ben je vooruit gegaan en wat zijn je verbeterpunten?

studiebelasting
7,5 EC (210 uur)

blokdocenten
Eva M.C. Zanen (regie fictie, scenario), Joery Verweij (production design), Marc Matze (cinematography)

(gast)docenten
Jilles Molenaar (sound design), Stef Holtz(VFX&Production design), Edwin Culp (artistic research), Nicky Stolker & Dwight Dompig (samenwerken en communiceren)

online onderwijsondersteuning 
Anita Scholderman (kostuum en rekwisieten), Guido Duivenvoorde (decor en constructie).

onderwijsvorm 
De blokopdracht staat centraal. Bij de groepsopdracht  wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de eigen vakdiscipline, maar het staat je vrij om buiten de eigen vakdiscipline te werken.  (Uitzondering: Het is studenten die in dit blok de regie van een film doen niet toegestaan óók een andere discipline uit te voeren (zoals bijvoorbeeld acteren of camera.)
Gedurende het blok worden er verschillende online colleges gegeven ter inspiratie.
Er zijn online feedbackmomenten met de blokdocenten over het filmplan en stijldossier en spreekuren waarop je kan inschrijven voor de vakspecifieke kwesties.
Om niet alleen van je eigen proces maar ook van dat van je medestudenten te leren, krijgt iedere groep een peergroup. Deze peergroup volgt het proces van één andere groep. Aan de hand van hun observaties bereidt de peergroup een presentatie voor over het proces van de gevolgde groep, die gegeven wordt tijdens de evaluatie.

beoordeling

Wat wordt er beoordeeld? 
Na afloop van het blok wordt bekeken of je de leerdoelen van dit blok in voldoende mate hebt behaald. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de volgende 4 elementen:
Het proces (van idee t/m eindresultaat en evaluatie) van de blokopdracht (het realiseren van een korte fictiefilm).
Het individuele onderzoeksdossier in de DLO portfolio.
Het individuele leerverslag.
De presentatie over het proces van de peergroup.

Hoe wordt er beoordeeld? 
Aan de hand van een  rubric worden de studenten individueel beoordeeld op bovengenoemde punten.
Het groepsproces wordt besproken tijdens de evaluatie, door docenten en medestudenten.

Door wie wordt er beoordeeld?
Door de begeleidende docenten. Naar aanleiding van deze beoordelingen komen de drie blokdocenten gezamenlijk tot een integraal eindoordeel.

Herkansing 
Aan het einde van de laatste week is het mogelijk om een reparatie-opdracht te maken als je individuele verslag  en/of het onderzoeksdossier niet in orde is. De precieze reparatie-opdracht zal op basis van de eindbeoordeling door de blokdocenten worden geformuleerd en zal uiterlijk half augustus ingeleverd moeten zijn.

Delen