Naar inhoud

Studiegids

2020-2021

hoofdlijnen van het programma in jaren

propedeuse:  basisjaar

 • de propedeuse bestaat grotendeels uit een gemeenschappelijk programma met alle afstudeerrichtingen van de Filmacademie
 • het biedt een (gezamenlijke) introductie op filmmaken en de verschillende disciplines
 • in het programma spelen kleine praktijkoefeningen een belangrijke rol
 • drie grote filmfestivals worden bezocht, met opdrachten
 • er is een specialisatieprogramma van de eigen afstudeerrichting opgenomen
 • aan het eind van de propedeuse wordt vastgesteld of je geschikt bent om door te gaan naar de hoofdfase van de afstudeerrichting

 tweede jaar: ambacht en samenwerken

 • vanaf nu werken studenten vooral vanuit de eigen afstudeerrichting
 • een aantal gemeenschappelijke praktijkoefeningen staan centraal, waarin je leert samenwerken 
 • vakinhoudelijke voorbereiding op deze oefeningen met veel aandacht voor de ambachtelijke kant
 • nog een deel gemeenschappelijke basistheorie
 • vakspecifieke praktijk / theorie
 • aandacht voor reflectie op inhoud, samenwerking en het leerproces

derde jaar: verdiepen en onderzoeken

 • focus op verdiepen en onderzoeken van filmische mogelijkheden, maar ook van de eigen ambachtelijke en artistieke mogelijkheden en ambities
 • een kleinere en een grote gemeenschappelijke praktijkoefening
 • een deel gemeenschappelijke basistheorie
 • vakspecifieke praktijk / theorie
 • excursie
 • start voorbereiding eindexamenfilm
 • ruimte voor individuele invulling

vierde jaar: profileren en bewijzen

 •  voornamelijk in het teken van de eindexamenfilm(s)
 • scriptie / filmplan /stage
 • voorbereiding beroepspraktijk

zie ook:

 

Delen