introductie in ambachtelijke (schrijf)vaardigheden, het ontwikkelen van verhalende verbeeldingskracht en het onderzoeken van de geschiktheid voor het beroep

algemene typering en inhoud
Anders dan in het grootste deel van het propedeuseprogramma volgt de student in het specialisatieprogramma specifiek onderwijs gericht op de eigen afstudeerrichting. Voor het grootste deel gebeurt dat met de medestudenten van de eigen afstudeerrichting. Het programma wordt verzorgd door de eigen afstudeerrichting en vindt gedurende het jaar in een zestal ‘specialisatieblokken’ plaats. Studenten leren op deze manier elkaar en de docenten alvast beter kennen. Inhoudelijk ligt de nadruk op het onderzoeken en verwerven van basale verbeeldende en ambachtelijke vaardigheden en de mogelijkheden en geschiktheid van de student voor het beroep.

leerdoelen Het programma is gericht op de propedeusecompetenties.

onderwijsvorm
Werkcolleges en zelfstandig uit te voeren schrijfoefeningen of -opdrachten (individueel, duo's, hele groep)

docenten
Hans Heesen, Rob Arends, Ellen-Alinda Verhoeff, Anne van Melick, Evianne Lamme en Esther Wouda

globaal programma

toetsing en beoordeling
Integrale beoordeling van de competenties op basis van het functioneren van de student gedurende het specialisatieprogramma.

beoordelaars
Ellen-Alinda Verhoeff, Rob Arends,  Evianne Lamme, Esther Wouda en Hans Heesen.

beoordeling
De studiepunten worden na specialisatieblok 6 toegekend indien:

  • minimaal 80% aanwezigheid en actieve participatie
  • voldoende eindbeoordeling voor de competenties

studiebelasting
15 EC (420 uur)

Delen