specialisatie in blok 1:

 • introductie docenten, nulmeting en taaltoets
  Hans Heesen, Rob Arends, Ellen-Alinda Verhoeff, Anne van Melick – 1 dag
  Op de eerste dag van Specialisatie 1 zullen alle docenten zich voorstellen, zal de ‘nulmeting’ plaatsvinden, en zullen de studenten een taaltoets doen.
 • scenariobasics
  Ellen-Alinda Verhoeff, blok 1 en 2 – totaal 8 dagen
  De layout van een scenario wordt uitgelegd, en Ellen werkt met de studenten aan oefeningen rondom de scenariobasics: personage, arena en dramatische situatie, maar ze raakt ook al aan zaken als genre, dialoog, planting en payoff, en conflict.

specialisatie in blok 2:

 • scenariobasics
  Ellen-Alinda Verhoeff, blok 1 en 2 – totaal 8 dagen
  Ellen werkt met de studenten aan oefeningen rondom de scenariobasics. In deze vervolglessen zal het gaan over protagonist en structurering. Zaken als perspectief, story world, en o.a. drie-aktenstructuur, inciting incident, resolutie en eenheid van tijd en plaats komen voorbij. Ook een eerste oefening met synopsis.
 • filosofie (met Regie)
  Sophie van Hoorn, blok 2 en 3 – totaal 6 dagdelen
  Lessen filosofie en groepsdiscussie aan de hand van (filosofische) teksten en filmfragmenten waarin existentiële vragen en dilemma’s opgeworpen worden over o.a. ethiek, weten, kennen, politiek, sociologie en identiteit. 
 • inspiratieoefeningen 
  Hans Heesen, blok 2 en 3 – totaal 6 dagdelen
  Associatief schrijven op basis van verschillende inspiratieopdrachten, in en om de Filmacademie.

specialisatie in blok 3:

 • filosofie (met Regie)
  Sophie van Hoorn, blok 2 en 3 – totaal 6 dagdelen
  Lessen filosofie en groepsdiscussie aan de hand van (filosofische) teksten en filmfragmenten waarin existentiële vragen en dilemma’s opgeworpen worden over o.a. ethiek, weten, kennen, politiek, sociologie en identiteit. 
 • inspiratieoefeningen 
  Hans Heesen, blok 2 en 3 – totaal 6 dagdelen
  Associatief schrijven op basis van verschillende inspiratieopdrachten, in en om de Filmacademie.
 • de grote schrijfoefening & taaltoets
  Ellen-Alinda Verhoeff, Anne van Melick – totaal 7 dagen
  Met deze oefening willen we zien of een student een emotionele ontwikkeling kan beschrijven: via een personage de kijker iets laten voelen / identificeren. De student mag uit alle voorgaande oefeningen ideeën verzamelen, en maakt in deze module twee scripts van 8 à 12 minuten. Eén script ontwikkelt de student in één dag (op intuïtie, zonder begeleiding), een ander script ontwikkelt zij/hij in de les, onder begeleiding. Deze module is een belangrijk element in de beoordeling, maar alles hieraan voorafgaand telt mee.

specialisatie in blok 4:

 • iDekaloog (met Regie)
  Danyael Sugawara, blok 4 en evaluatie in blok 5  – totaal 4 dagen

  Tijdens deze lessen en praktijkoefening zullen de studenten werken met de Bijbelse tien geboden. Deze tien geboden zullen door de studenten worden geïnterpreteerd en vertaald worden naar een conflictscène. Deze scènes worden vervolgens verfilmd met een mobiele telefoon en gemonteerd.
 • conflict in scènes en spel
  Evianne Lamme, blok 4 en 5 – totaal 4 dagen
  Scènes schrijven rondom conflict: onderzoeken hoe je een conflictscène schrijft, en hiermee oefenen.
 • dramaturgie I
  E
  sther Wouda – 2 dagen
  De eerste dramaturgiemodules in het scenarioprogramma. Esther Wouda behandelt De 36 dramatische situaties van Jan Veldman, met een dag theorie en enkele analyse- en schrijfopdrachten die daaraan verbonden worden.

specialisatie in blok 5:

 • conflict in scènes en spel
  Evianne Lamme, blok 4 en 5 – totaal 4 dagen
  Scènes schrijven rondom conflict: onderzoeken hoe je een conflictscène schrijft, en hiermee oefenen.
 • schrijven voor de Studio Fictie Oefening (SFO) 
  Anne van Melick, blok 5 en 6 – totaal 4 dagen
  In dit onderdeel vertrekken de verhalen van de studenten bij een arena, bedacht door hun klasgenoten van Production Design. Ieder ontwikkelt twee scripts op basis van hun maquette (en later de daadwerkelijke set in Studio 1), en leert herschrijven op basis van randvoorwaarden én dramatische verbetering. Deze scripts worden meegenomen naar het tweede jaar.
 • dramaturgie II
  Esther Wouda – 2 dagen
  De eerste dramaturgiemodules in het scenarioprogramma. Esther Wouda behandelt de klassieke drie-aktenstructuur volgens Syd Field, met een dag theorie en enkele analyse- en schrijfopdrachten die daaraan verbonden worden.

specialisatie in blok 6:

 • schrijven voor de Studio Fictie Oefening (SFO) 
  Anne van Melick, blok 5 en 6 – totaal 4 dagen
  In dit onderdeel vertrekken de verhalen van de studenten bij een arena, bedacht door hun klasgenoten van Production Design. Ieder ontwikkelt twee scripts op basis van hun maquette (en later de daadwerkelijke set in Studio 1), en leert herschrijven op basis van randvoorwaarden én dramatische verbetering. Deze scripts worden meegenomen naar het tweede jaar.
 • webserie 
  Ellen-Alinda verhoeff, Rob Arends – totaal 8 dagen
  De student leert het format van een webserie (online short format) kennen, samen praten over verhalen en ideeën, samen schrijven, feedback geven en krijgen, herschrijven en presenteren. In duo’s schrijft de student aan afleveringen, en met de hele scenarioklas werkt zij/hij aan een ‘reidans’.
 • schrijven met geluid (met Sound Design) 
  Rob Arends, Ben Zijlstra – 2 dagen
  Een verhaal wordt pas een filmverhaal als beeld samenkomt met geluid. Samen met de studenten Sound Design bedenken de studenten verschillende geluidsbeelden bij een bestaand videofragment, en ze helpen dit uit te voeren.
Delen