Naar inhoud

Studiegids

2020-2021

hoofdlijnen van het programma in jaren

propedeuse:  basisjaar

 • Grotendeels een gemeenschappelijk programma
 • Gezamenlijke introductie op filmmaken en de verschillende disciplines
 • Diverse basistheorie
 • Kleine praktijkoefeningen
 • Bezoek aan festivals
 • Specialisatieprogramma eigen afstudeerrichting
 • Aan het eind wordt vastgesteld of je geschikt bent om door te gaan naar de hoofdfase van de afstudeerrichting

tweede jaar: ambacht en samenwerken

 • Vanaf nu werken studenten vooral vanuit de afstudeerrichting
 • Een aantal gemeenschappelijke praktijkoefeningen, waarin je leert samenwerken
 • Vakinhoudelijke voorbereiding op deze oefeningen met veel aandacht voor de ambachtelijke kant
 • Nog een deel gemeenschappelijke basistheorie
 • Vakspecifieke praktijk / theorie
 • Aandacht voor reflectie op inhoud, samenwerking en het leerproces

derde jaar: verdiepen en onderzoeken

 • Focus op verdiepen en onderzoeken van filmische mogelijkheden maar ook van de eigen ambachtelijke en artistieke mogelijkheden en ambities
 • Een kleinere en een grote gemeenschappelijke praktijkoefening
 • Nog een deel gemeenschappelijke basistheorie
 • Vakspecifieke praktijk / theorie
 • Stage
 • Excursie
 • Start voorbereiding eindexamenfilm(s)
 • Ruimte voor individuele invulling

vierde jaar: profileren en bewijzen

 • Voornamelijk in het teken van de eindexamenfilm(s)
 • Excursie
 • Stage
 • Scriptie
 • Voorbereiding beroepspraktijk

Zie ook:

Delen