wie zijn we en waar werken we mee?

algemene typering en inhoud
Kennismaken met medestudenten, de studieleiding, de docenten, het leslokaal met ProTools mogelijkheden én het ontwikkelen van een groepsgevoel. We beluisteren, bekijken en bespreken het aanmeldingsmateriaal. Hierna een grondige introductie van het leslokaal met de mogelijkheden; de ‘Mac’, het geluidsmontage en mixage systeem ‘ProTools’, het afluisteren via hoofdtelefoons en luidsprekers, het gebruik van het digitale geluidsarchief en het afleveren van persoonlijk oefenmateriaal via de server.

literatuur

  • handleiding ProTools 12 en 2019.10.0
  • manuals geluidsopname apparatuur

leerdoelen
De Sound Design student kan:

  1. de werking van geluid in het toelatingsmateriaal van de verschillende studenten in eigen bewoordingen duiden en kritisch reflecteren op de kwaliteit van het persoonlijke materiaal
  2. de in het leslokaal aanwezige geluidsapparatuur bedienen en gebruiken voor het maken en presenteren van geluidsopdrachten
  3. een eenvoudige ProTools sessie opzetten, belangrijke instellingen selecteren en een oefenproject op de server opslaan
  4. een eenvoudige geluidsmontage maken in ProTools, die voldoet aan vooraf gecommuniceerde inhoudelijke en technische eisen en deze sessie hoorbaar maken via de luidsprekers in het leslokaal, ten behoeve van de evaluatie

competenties
1. Creërend vermogen
2. Onderzoekend vermogen
3. Ambachtelijk vermogen
4. Samenwerkend vermogen
5. Vermogen tot groei en vernieuwing
7. Communicatief vermogen

onderwijsvorm
werkcollege, zelfstudie en praktijkoefening aan de hand van opdrachten

contacttijd
30 uur

docenten
Michel Schöpping, Jillis Molenaar, Giel van Geloven

Delen