aspecten van geluidsopname, geluidsmontage en kritisch luisteren

algemene typering en inhoud
Studenten leren de basisapparatuur voor geluidsopname van realistische documentaire vertellingen aansluiten en gebruiken, ze oefenen met eenvoudige geluidsmanipulatie en -montage, en doen praktische luisterervaring op tijdens een ‘kritisch luisteren’ sessie

literatuur

  • handleiding ProTools 12 en 2019.10.0 
  • manuals geluidsopname apparatuur

leerdoelen
Na afloop van dit programmaonderdeel kan de Sound Design student:

  1. basisaspecten van geluidsopname apparatuur onderscheiden en een gebruikelijke eerstejaars documentaire geluidsopname set aansluiten en bedienen
  2. de geluidsopname set aansluiten op de gebruikelijke eerstejaars camera’s en opname - en weergave levels zodanig instellen, dat het geluid zonder vervorming of toegevoegde systeemruis wordt opgenomen
  3. een ProTools sessie opzetten waarin het ingevoerde geluid gemanipuleerd en gemonteerd wordt
  4. door kritisch luisteren belangrijke (technische) aspecten van geluid herkennen tijdens geluidsweergave via een hoogwaardig weergave systeem (hoofdtelefoon of luidspreker(s))

competenties
1. Creërend vermogen
2. Onderzoekend vermogen
3. Ambachtelijk vermogen
4. Samenwerkend vermogen
5. Vermogen tot groei en vernieuwing
7. Communicatief vermogen

onderwijsvorm
werkcollege, zelfstudie en praktijkoefening aan de hand van opdrachten

contacttijd
30 uur

docenten 
Jillis Molenaar, Giel van Geloven en gastdocent Bert Kraaijpoel

Delen