mini-documentaire oefening

de waarneming, constructie en presentatie van een documentair gemanipuleerde werkelijkheid

voor wie
Studenten Sound Design, Cinematography en Regie

algemene typering en inhoud
De studenten cinematography en sound design maken in samenwerking korte documentaire oefeningen over een door de docenten opgegeven onderwerp. Gewapend met camera en geluidsapparatuur gaan ze één dag per week op pad om in steeds wisselende teams het onderwerp te vangen. Inhoud en vorm zijn onderhevig aan factoren die door beide disciplines worden aangedragen, samenwerking is een allereerste vereiste. Voorafgaand aan elke volgende expeditie wordt het werk van de vorige sessie bekeken, beluisterd en geëvalueerd. Afsluitend wordt in samenwerking met de vakklas regie documentair en regie fictie een documentaire vertelling gerealiseerd op een plek die per team vooraf opgegeven wordt waarbij door de sound design student een doordacht geluidsontwerp wordt gemaakt.

leerdoel
Na afloop van dit onderdeel kan de Sound Design student:

  1. de voor documentair filmen gebruikelijke (geluids)apparatuur aansluiten en bedienen
  2. in de context van de situatie en beoogde vertelling adequate documentaire geluidsopnamen afleveren
  3. met behulp van een ‘microfoonklap’ ín beeld (vóórklap of náklap) de synchroniciteit van beeld en geluid markeren
  4. een documentair verhaal vertellen via beeld en geluid, waarbij de samenhang van geluid en beeld een meerwaarde geeft aan die vertelling
  5. constructief samenwerken met andere disciplines om tot een documentair eindproduct te komen
  6. een documentaire vertelling voorzien van een doordacht sound design

competenties
1. Creërend vermogen
2. Onderzoekend vermogen
3. Ambachtelijk vermogen
4. Samenwerkend vermogen
5. Vermogen tot groei en vernieuwing
7. Communicatief vermogen

onderwijsvorm
praktische oefeningen (workshop) waarbij de docent elke week een oefening opgeeft die de studenten maken en presenteren.

contacttijd
15 uur

docenten
Mick van Rossum, Mies Rogmans, Jillis Molenaar en Giel van Geloven

 

Delen