Individueel en in samenwerking verder verkennen van je professionele potentie
(deels samen met studenten scenario)

algemene typering en inhoud
Specialisatie 6 vormt de afsluiting van de reeks voorafgaande specialisaties en geluidslessen, waarin het tot nu toe geleerde in de praktijk wordt gebracht door de individuele student, met de geleerde theorie en techniek als basis voor het doel: ‘de inhoud’. Er zijn in deze periode gezamenlijke momenten gepland – aanwezigheid is daarbij verplicht – maar een deel van de tijd wordt zelfstandig gewerkt aan een aantal opdrachten.

opdrachten

1. In samenwerking met de vakklas scenario een gekozen foto voorzien van inhoud in geluid; het fundamenteel creëren en vormgeven van de geluidsvertelling op basis van ‘geschreven geluid’ en een geluidsconcept.
2.  Het maken van een geluidsconcept op basis van een bestaande filmscène, scenario en regievisie; dit concept bespreek je met de docenten.
3. Voortbordurend op de voorgaande opdracht, ga je aan de slag met het maken van een basis-sessie in Protools en verzorg je een geluidsmontage van het directe, synchrone geluid dat op de set reeds werd opgenomen. De basissessie en de geluidsmontage wordt op een aantal momenten begeleid door de docenten.
4. Nadat de synchrone/dialoog/directe geluidsmontage afgerond is ga je op basis van jouw eigen geluidsconcept de scène verder vormgeven in geluid en werk je toe naar een vertoningsversie.
5. Het presenteren van het door jouw gemaakte sound design voor de bestaande scène in de projectiezaal.
6. Het lezen en kiezen van een artikel uit het boek ‘Sound for Picture’ of ‘Soundscape | The School of Sound | London 2005’ of ‘Informatieve Artikelen’ 
7. Het schrijven van een leerverslag; jouw ervaringen van de zesde en laatste specialisatie van het propedeutisch jaar. Hierin verwerk je ook een weerslag van jouw artikel dat je hebt gekozen (opdracht 6)

literatuur
•    Sound for Picture
•    SOUNDSCAPE: the School of Sound Lectures 1998-2001 
•    Informatieve Artikelen

leerdoelen
De Sound Design student kan:
1.    Door middel van een sferisch geluidsbeeld, de inhoud van een vooraf gekozen ‘beeld’ fundamenteel en ‘off-screen’ veranderen.
2.    Het denken en schrijven van een geluidsconcept waarin je deels samenwerkt en inhoudelijk communiceert aan de hand van de verplichte terminologie uit de leerstof ‘Cinematisch Geluid’.
3.    Geluidsbeelden construeren die de filmkarakters, de omgevingen en gebeurtenissen geloofwaardig ‘presenteren’ voor een versie van de opdrachtfilm.
4.    In bestaande literatuur een keuze maken uit interessante invalshoeken in de beschouwing van geluidsgebruik voor film.
5.    Het presenteren van het eigen werk in de projectiezaal van de filmacademie.

competenties 
1. Creërend vermogen
2. Onderzoekend vermogen
3. Ambachtelijk vermogen
4. Samenwerkend vermogen
5. Vermogen tot groei en vernieuwing
7. Communicatief vermogen

onderwijsvorm
praktijkoefening en zelfwerkzaamheid aan de hand van opdrachten

contacttijd
30 uur

docenten
Michel Schöpping, Jillis Molenaar, Giel van Geloven

Delen