programma

1. gemeenschappelijke basistheorie:

 • film in context jaar 3   4 EC
  onderzoeken van filmmakers als “auteurs” in brede zin, evenals verstevigen en verbreden van het referentiekader (filmlijst)

2. gemeenschappelijk praktijkoefeningen:

 3. vakspecifieke praktijk/theorie:

4. festivals

 • FMX festival   2 EC
  beeld vormen van de nieuwste ontwikkelingen in de VFX-industrie

5.  individuele opdrachten/stage:

 • meesterproef 1   5 EC
  verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden in de gekozen specialisatie(s)
 • meesterproef 2   5 EC
  verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden in de gekozen specialisatie(s)
 • stage   18 EC
  participeren in een professionele beroepspraktijk
Delen