introductie technische en inhoudelijk vaardigheden en onderzoeken geschiktheid voor het beroep

algemene typering en inhoud
Anders dan in het grootste deel van het propedeuseprogramma volgt de student in het specialisatieprogramma specifiek onderwijs gericht op de eigen afstudeerrichting. Voor het grootste deel gebeurt dat met de medestudenten van de eigen afstudeerrichting. Studenten leren op deze manier elkaar en de docenten alvast beter kennen. Inhoudelijk ligt de nadruk op het onderzoeken en verwerven van basale technische en inhoudelijke vaardigheden en de mogelijkheden en geschiktheid van de student voor het beroep.

programma
De specialisatie valt grof weg uiteen in twee delen:

 1. The great illusion
  Hier gaan de studenten aan de slag met het maken van een filmisch shot. Hiervoor zal er samengewerkt moeten worden met de groep maar er is ook een sterk individueel aspect aan. Vooral de basistheorie van compositing en 3D zullen hier behandeld worden. Deze theorie zal meteen toegepast moeten worden in de opdracht zelf. Door het jaar heen zal er iedere keer verder gewerkt worden aan de opdracht. Zowel op de losse specialisatie dagen op maandag als een aantal van de weken die die volledig voor de specialisatie zijn bedoeld. Doel is ervaring opdoen met de basis visual effects tools binnen een inhoudelijke opdracht. Na voldoende afronding kun je de basis tools van visual effects toepassen binnen een filmproject. Dit zal een belangrijke basis om het tweede jaar in te gaan.
   
 2. Lawnmower man
  Hier gaan de studenten aan de slag met de tools van virtual reality/ immersive media. Er zal een aantal keer door het jaar heen een week aan deze opdrachten besteed worden. De aandacht zal liggen bij de tools voor VR maar ook hoe 3D hierbinnen gebruikt kan worden.

doelen
voor de student:

 • gelegenheid om te onderzoeken of dit inderdaad de opleiding is die hij wil doen en of hij zichzelf geschikt genoeg acht
 • gelegenheid om een aantal basale technische en inhoudelijke vaardigheden te onderzoeken en te verwerven

voor de opleiding:

 • gelegenheid om na te gaan of de student geschikt is voor het beroep en het vervolg van de opleiding

competenties 
Het accent ligt primair op de volgende competenties:

 1. Creƫrend vermogen
 2. Onderzoekend vermogen
 3. Ambachtelijk vermogen
 4. Samenwerkend vermogen
 5. Vermogen tot groei en vernieuwing
 6. Organiserend en ondernemend vermogen
 7. Communicatief vermogen

onderwijsvorm
'hands-on' werkcolleges en zelfwerkzaamheid a.h.v. opdrachten

toets
Integrale beoordeling van de competenties van de student op basis van zijn functioneren gedurende het specialisatieprogramma

beoordelaars
Ewoud Heidanus, Jilt van Moorst, Herman Statius Muller, Kasper Oerlemans en Bram Vermaas.

beoordeling
De studiepunten worden na de gehele specialisatie toegekend indien:

 • minimaal 80% aanwezigheid en actieve participatie
 • voldoende beoordeling voor de competenties
 • aanwezigheid bij de studievoortgangsgesprekken

studiebelasting
15 EC (420 uur)

Delen