programma

1. gemeenschappelijke basistheorie:

 • film in context jaar 2  7 EC
  onderzoeken van de betekenis en de werking van filmgenres, evenals verstevigen en verbreden van het referentiekader (filmlijst)

2. gemeenschappelijk praktijkoefeningen:

3. vakspecifieke praktijk/theorie:

4. festivals:

 • FMX festival  2 EC
  beeldvormen van de nieuwste ontwikkelingen in de VFX-industrie 

5. individuele opdrachten:

 • scriptie   3 EC
  onderzoek doen naar een technisch onderwerp
 • afstudeerplan  1 EC
  uitzetten van het persoonlijk leertraject voor het 3e en 4e jaar
Delen