onderzoek doen naar een technisch onderwerp

algemene typering en inhoud
Je kiest een technisch onderwerp dat ligt op het terrein van interactieve media of visual effects en schrijft hierover een scriptie. Je formuleert een onderzoeksvraag en legt deze voor ter goedkeuring aan de docent. Je bespreekt met regelmaat de voortgang met de begeleidende docent. Een handleiding met daarin de eisen die aan de scriptie worden gesteld, wordt uitgereikt. Dit vak wordt afgesloten met een presentatie voor de studiegenoten. De presentatie is bedoeld voor die doelgroep. De scriptie wordt verspreid onder medestudenten.

leerdoelen
Na afloop van dit onderdeel kun je:

  • onderzoek doen naar een technisch onderwerp, de uitkomst begrijpelijk op schrift stellen en dit mondeling begrijpelijk presenteren.

competenties
2. Onderzoekend vermogen
5. Vermogen tot groei en vernieuwing
7. Communicatief vermogen

onderwijsvorm
zelfstudie en begeleiding

docent
Hoofdbegeleiding door Annet Saatrube en individuele begeleiding door een specifieke VFX&IM docent, afhankelijk van het onderwerp.

toets
een scriptie

beoordeling:

  • een voldoende resultaat van de scriptie
  • een voldoende resultaat van de presentatie

studiebelasting
3 EC (84 uur)

Delen