reflecteren op het eigen functioneren in de eindexamenproductie

algemene typering en inhoud
Het gehele productieproces wordt beschreven en de rol die je daarbinnen hebt gehad. Je beschrijft welke processen goed verliepen en welke er verbeterd hadden kunnen worden. Tevens schrijf je een zelfreflectie over de eigen rol binnen het maakproces van de eindexamenfilms en over de relatie tot de eerder doorlopen stage en de gemaakte meesterproef (specialisatie).

eindexamenverslag VFX&IM

leerdoelen
Je reflecteert in een persoonlijk verslag op je functioneren binnen het eindexamenproductieproces in relatie tot zijn gekozen specialisatie.

competenties

  • 9 lerend vermogen 
  • 10 reflectief vermogen 

onderwijsvorm
schrijfoefening

begeleider
Marieke Brouwer en Kasper Oerlemans.

toets
een eindexamenverslag

beoordeling
een positieve beoordeling van het eindexamenverslag en de daarin beschreven zelfreflectie op de eigen leerdoelen

studiebelasting
3 EC (84 uur)

Delen