faculteitsraad

Als onderdeel van de AHK kent de Filmacademie een faculteitsraad met bevoegdheden van een deelraad en met taken van een opleidingscommissie. De Faculteitsraad is samengesteld uit student- en personeelsleden en heeft instemmings- en adviesrecht op bepaalde beleidsterreinen, waaronder:

  • Adviesbevoegd mbt belangrijke wijzigingen in de onderwijs- en examenregeling(en)
  • Instemmingsbevoegd mbt afgeven van getuigschriften, studieverklaringen
  • Adviesbevoegd over studententevredenheidsonderzoek en het beleid naar aanleiding van de uitkomsten ervan.

De faculteitsraad bestaat uit:
Personeel
Elvira Pouw (vzt) - Coördinator Regie
Kris Dekkers - Coördinator Master of Film
vacature

Studenten:
Max Baggerman - Regie documentaire eerste jaar
Max Eggink - Productie tweede jaar
Pieter Christiaans - Production design tweede jaar
vacature

laatste update: 1 mei 2017

Delen