team productie

Het onderwijs wordt verzorgd door een vast team aangevuld met een fors aantal gastdocenten. Het vaste team zorgt ervoor dat het programma en de uitvoering ervan kwalitatief goed zijn. Dit team vormt de kern van de afstudeerrichting en bestaat uit:

De studieleider is verantwoordelijk voor:

 • de inhoud van het onderwijsprogramma als geheel
 • de opbouw en de samenhang van dat onderwijsprogramma
 • het aansturen van de uitvoering van het onderwijs
 • het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs
 • selecteren en begeleiden van geschikte gastdocenten
 • bijhouden en bewaken van de studievoortgang van studenten
 • overleggen met het werkveld over de eindkwalificaties en het onderwijsprogramma

De vaste docenten verzorgen zelf diverse onderdelen van het programma zoals het geven van lessen en het begeleiden en coachen van enkele oefeningen. 

Gastdocenten verzorgen bepaalde onderdelen van het programma. Enkele regelmatig terugkerende namen zijn:

 • Martin van Bennekum,
 • Daan Gielis,
 • Esther van Driesum,
 • Petra Goedings,
 • Chai Locher,
 • Lieke Antonisen
 • Roland Wigman,
 • Jacques Vereecken,
 • Bas Pinkse,
 • Katja Draaijer,
 • Frank Hoeve,
 • Neeltje van der Heijden,
 • Kai Westendorp,
 • Casper Thiel,
 • Grietje Besteman,
 • Marc Bary,
 • Iris Otten,
 • Wendeline Dijkman,
 • Anne Luigjes,
 • Hans van Helden,
 • Floor Onrust
 • en vele anderen.

Medewerkers van het onderwijsbureau ondersteunen de studieleider en (gast)docenten bij de organisatie en de uitvoering van het onderwijs. Zij zorgen ervoor dat alles zo goed mogelijk verloopt.

Delen