programma propedeuse

algemene typering

schematisch jaaroverzicht


TWEEDE SEMESTER

1. gemeenschappelijke basistheorie:

 • film-, televisie- & mediageschiedenis II   3 EC
  historisch overzicht van de ontwikkeling van de (narratieve) film, televisie en andere media
 • film en filosofie   1 EC
  uitwijding over de plaats van film in het denken en de cultuur van bepaalde perioden uit de moderne geschiedenis
 • filmanalyse I en genres I   2 EC
  introductie op de verschillende vormen van filmanalyse en een introductie op het fenomeen 'genre'
 • film en andere kunsten   1 EC
  toelichting op de mogelijkheden tot interactie en kruisbestuiving tussen film en andere kunsten

2. gemeenschappelijke praktijkoefeningen:

 • documentaire oefening   3 EC
  maak een korte documentaire op basis van een introductie op de artistieke en maatschappelijke betekenis van de documentaire film    
 • fictieoefening   3 EC
  maak een fictiescene op basis van een korte introductie op fictie 

3. vakspecifieke praktijk / theorie:

4. excursies:

5. individuele opdrachten:

EERSTE SEMESTER

Delen