De ontwikkelingen rond het COVID-19 (coronavirus) hebben in studiejaar 2021-2022 gevolgen gehad voor de uitvoering van het onderwijs en de toetsing. Deze zijn beschreven in een addendum bij de OER 2021-2022.

Door alle verschuivingen die het onderwijs heeft ondergaan als gevolg van corona loopt de publicatie van de opleidingsspecifieke delen van de studiegids vertraging op. Tot de studiegids 2021-2022 Montage gereed is wordt daarom verwezen naar de studiegids 2020-2021 met als voetnoot dat het onderwijsprogramma in het huidige schooljaar waarschijnlijk grotendeels - maar mogelijk niet volledig - identiek is aan dat van het vorig schooljaar.

Algemeen deel studiegids 2021-2022
Onderwijs- en Examenreglement 2021-2022
Opleidingsprofiel Film en Televisie

Delen