Algemeen deel studiegids 2023-2024

De publicatie van de opleidingsspecifieke delen van de Studiegids Scenario (programmabeschrijvingen per leerjaar) is door omstandigheden vertraagd. Daarom wordt voor nu verwezen naar de studiegids 2022-2023 met als voetnoot dat het onderwijsprogramma in het huidige schooljaar waarschijnlijk grotendeels - maar mogelijk niet volledig - identiek is aan dat van het vorig schooljaar.

Onderwijs- en Examenreglement 2023-2024
Studentenstatuut
Opleidingsprofiel Film en Televisie

Delen