groen licht procedure

In de loop van de ontwikkeling van een project vindt tenminste drie keer een ‘groen-lichtmoment’ plaats. Het bacheloroverleg geeft dan al dan niet toestemming voor de overgang naar een volgende fase. Groen licht betekent dat het project voldoet aan alle vereisten van de betreffende fase en dus: toestemming om door te gaan met de verdere ontwikkeling.

 • 1e Groenlichtmoment: Midden mei derde jaar
  Op basis van de voorliggende synopsis van plan A. Wordt gekeken naar technische en logistieke haalbaarheid binnen de randvoorwaarden. Er wordt een uitspraak gedaan over de zaken waarvoor speciale toestemming gevraagd moet worden (buitenland, kinderen, dieren, nachtshoots e.d. zie randvoorwaarden) Het kan zijn dat ook plan B. Verder ontwikkeld moet worden.
 • 2e Groenlichtmoment: Eind augustus  
  Op basis van het concept-pitchdossier, eventueel aangevuld met een lijst met gewenste hoofdlocatie(s)[1] en opgave beoogde lengte[2], wordt beoordeeld of de plannen ver genoeg ontwikkeld zijn om te pitchen aan de omroepen.
 • 3e Groenlichtmoment: 6 weken voor 1e draaidag
  Op basis van het filmplan documentaire of filmplan fictie en op voordracht van de RPS-coaches wordt toestemming gegeven om de productiefase in te gaan. Op dit moment worden definitieve afspraken gemaakt over de lengte, het aantal, de praktische haalbaarheid en de veiligheid van locaties, stunts, wisselingen dag/nacht, interieur/exterieur scenes met auto’s e.d.

Geen groen licht
Als het project (nog) niet voldoet, zijn er twee mogelijkheden:

 • Oranje licht: er is wel vertrouwen in de haalbaarheid van het project maar er moet aanvulling komen en het project moet binnen een bepaald tijdspad verder ontwikkeld worden. Vervolgens wordt het project opnieuw beoordeeld.
 • Rood licht: geen toestemming om naar de volgende fase te gaan.
  Als dit gebeurt bij Groenlichtmoment 1: Stop plan A. Ontwikkel plan B.
  Als dit gebeurt bij Groenlichtmoment 2 betekent het: geen toestemming om te pitchen bij de omroep. Als dit gebeurt bij Groenlichtmoment 3: geen toestemming om de productiefase in te gaan totdat GL is verkregen.

NB. Als de plannen echt inhoudelijk of productioneel wijzigen willen we dat zo graag zo snel mogelijk horen. Alle fasen van de Groen-lichtprocedure moeten dan opnieuw doorlopen worden!

 

[1] Per draaidag maximaal één locatie (binnen een locatie is eventueel een enkele verplaatsing toegestaan, b.v. twee verschillende kamers in een huis); met andere woorden: geen ‘company move’.

[2] Timing per scene (vanaf 1ste t/m definitieve scenarioversie) door regiestudent i.s.m. productiestudent;

Delen