terugkoppeling resultaten onderwijsevaluatie 1e semester 2015-2016, Montage

Laatste up-date: 17 maart 2016/AG

Overall waardering

Het programma als geheel

8,6

Scriptcontinuiteit en scriptanalyse

6

De Verbeelding III

4

Narratieve technieken

9,2

Montagetheorie D van documentaire

9

Bedieningstechniek

9

Tips & tricks

8,4

Workshop ‘training’

8,8

Televisietechniek

8

Algemeen
Studenten zijn zeer tevreden.  

Sterke punten
Met name over de kwaliteit van de begeleiding en feedback door het montageteam. Alles wordt besproken, het is persoonlijk en je wordt als student serieus genomen.

Verbeterpunten

 • De Verbeelding III werd het minst gewaardeerd. Studenten gaven aan er weinig van geleerd te hebben. De werkdruk was erg laag en inhoudelijk was het weinig relevant. De organisatie en werkwijze waren onduidelijk en rommelig. Planningen bleven maar  veranderen. Ook de IMVFX-ers wisten niet goed wat ons allemaal te doen stond. Als editors konden we relatief weinig toegevoegde waarde leveren. We waren nu meer uitvoerders dan dat we creatief konden bijdragen.
 • Scriptcontinuiteit en scriptanalyse scoorde op alle onderdelen laag. De onderdelen werden soms slechts door 1, 2 of 3 studenten gescoord. In het gesprek is dit punt eigenlijk niet meer aan de orde gekomen. Duidelijk was wel dat studenten het al me al weinig uitdagend vonden.
 • De overlap tussen Verbeelding III en KDO was storend.
 • De duidelijkheid van de beoordelingscriteria zou beter kunnen.
 • De werkdruk en het niveau van montagetheorie D waren wat laag.
 • De studenten kijken niet zo naar de leerdoelen. Door de docenten wordt er ook niet op expliciet  naar verwezen. Wel geeft de docent aan het begin meestal in eigen woorden aan wat de bedoeling is. Zij gaan er blijkbaar van uit dat studenten ze uit zichzelf naar kijken. In de praktijk gebeurt dit nauwelijks.
 • De toetsvorm en de beoordelingscriteria van tips en tricks zouden beter kunnen.
 • Televisietechniek  was wat ouderwets en langzaam. Anderzijds was de rust wel fijn. De docent nam goed de tijd om op vragen in te gaan. Ook nam hij als een van de weinigen de leerdoelen in het begin met ons door. Dat was prettig. Niveau en tempo zouden wel wat omhoog mogen.      

 Wensen / verbetersuggesties

 • Editors zouden meer aan de VCO hebben. Daar zouden we ook in tweetallen veel van kunnen leren.
 • Ook zou het leerzaam zijn onze eigen projecten verder af te maken
 • Graag zouden we op een goede manier met IMVFX willen leren samenwerken
Delen