terugkoppeling resultaten onderwijsevaluatie 1e semester 2015-2016, Sound Design

Laatste up-date: 17 maart 2016/AG

Overall waardering

Het programma als geheel

7,7

De Verbeelding III

6,1

Theorie Techniek A

7,8

Geluidsopname voor film

8,1

Geluidsmontage en mixage L-C-R

8,1

Algemeen
De opleiding is over het algemeen goed op niveau en met veel plezier te volgen. Geluidsopname voor film en geluidsmontage en mixage L-C-R worden het hoogst gewaardeerd (8,1). De studenten ervaren deze onderdelen niet zozeer als aparte onderdelen (die danook apart getoetst worden) maar meer als voorbereiding op een komende (grote) oefening. Het theoriedeel is wel duidelijk apart met ook een eigen tentamen. De Verbeelding III werd het laagst gewaardeerd (6,1).
Veel studenten vonden dit onderdeel erg rommelig en qua tijd eigenlijk een onhaalbare opdracht, vooral omdat de regisseur niet genoeg tijd had om overal voldoende aandacht aan te kunnen geven.  Sound design studenten zonder KDO hadden juist zeeën van tijd. Het tegelijk lopen van 2 projecten ervaren veel studenten als een storende overlap in het programma. Tijdsdruk is op zichzelf niet erg, maar chaos waardoor nodeloos tijd verspilt wordt vinden ze erg vervelend.
De studenten gaven verdere aan dat er grotendeels niet zozeer sprake is van toetsing maar meer van (integrale) evaluatie op zowel inhoud en echniek als het individueel functioneren en de individuele ontwikkeling. Studenten vinden dit nuttig en goed en zouden liever zien dat de EC-toekenning deze praktijk volgt.

Sterke punten

 •  De evaluaties zijn erg goed; alle aspecten van de werking van besproken materiaal komt aan de orde (niet alleen geluidselementen maar ook andere, bv montage of camerabeweging,  waar ze relevant zijn) en studenten krijgen ook prima individuele feedback waar ze echt wat aan hebben.
 • Studenten vinden ook zeker NIET dat er teveel geevalueerd wordt. Juist daar wordt door de diepgang erg veel geleerd en om die diepgang te bereiken is juist tijd en aandacht nodig en deskundigheid van de docent/begeleider.
 • De theorielessen zijn van hoog niveau en dat vinden de studenten fijn. Ook pittig. De lessen hebben een duidelijk struktuur en ook is duidelijk wat van hen verwacht wordt. Dat is prettig.
 • Bij de oefeningen vonden de studenten de samenwerking met de regissseurs erg leerzaam
 • Sommige studenten vonden het ook wel prettig om naast de KDO’s tegelijk een ander project te hebben. Dat sluit ook aan op hoe het in de praktijk gaat.

Verbeterpunten

 • De Verbeelding III miste een heldere werkwijze en een goede planning en was daardoor qua tijdsbesteding erg inefficient. De overlap met de KDO was regelmatig erg storend
 • Tijdens de Verbeelding had je als SD-student te weinig tijd/contact met regisseur, producent en editor.
 • Studenten vinden het jammer dat ze nu niet meemaken wat er in de VCO met het materiaal gebeurt
 • Sommige studenten voelen zich in de theorielessen door de docent af en toe wat als ‘ dom’ behandeld. Dat is niet prettig, niet stimulerend en eigenlijk niet nodig.
 • Studenten hebben de indruk dat er binnen de verschillende afstudeerrichtingen heel verschilende wordt geevalueerd en vinden dat vreemd. Zou daar niet meer lijn in moeten komen?

Wensen / verbetersuggesties

 • Wellicht dat af en toe een praktisch verwerkingsopdrachtje bij de theorielessen nog wat kan toevoegen
 • Een enkele student zou binnen de meer theoretische lessen wat meer steun of begrip voor bijvoorbeeld dyscalculie kunnen gebruiken. Via de decaan is daar waarschijnlijk in te voorzien.

 

Delen