montagefaciliteiten

Er zijn 21 montageruimtes. Deze zijn uitgerust met:

  • voor het 1e en 2e jaar: 12 Apple G5's met Avid Express Pro
  • Verder wordt gebruik gemaakt van software zoals: Final Cut Studio en Adobe programma's.
  • voor het 2e , 3e en 4e jaar: 7 Apple G5's met Avid Media Composer en 2 Apple G5's met Avid Adrenaline en Media Composer

Alle montagesets zijn uitgerust met Wacom teken-tablets (RSI-preventie).

Binnen de academie wordt het ruwe materiaal waarmee wordt gemonteerd aangeleverd op DV en Digibeta. Alle eerstejaars montagekamers zijn voorzien van een DV- en een VHS-recorder. Voor het inladen van het ruwe materiaal in andere montagekamers beschikt de academie over enkele mobiele DV- en Digibeta-recorders.

propedeuse en tweede jaar
Om de studenten te leren monteren met het opgenomen materiaal heeft de academie zes G5-sets waarop in de propedeuse wordt geoefend. In het eerste jaar leren de studenten uit de vakklas Montage tijdens hun specialisatie werken met Avid Xpress Pro, Photoshop en DVD Studio Pro. Tijdens het tweede jaar leren zij werken op de montagesystemen van de hogerejaars studenten, waaronder twee Adrenaline-montagesets.

de belangrijkste montageregels:

  • toestemming nodig van de montagedocenten;
  • studenten van de vakklas montage krijgen een sleutelkaart die toegang verleent tot de voor hen gereserveerde montageruimte;
  • studenten van andere vakklassen melden zich bij de montagedocenten om toegelaten te worden tot de door hen gereserveerde montageruimte. Tegen betaling van een borgsom van tien euro kunnen zij een sleutelkaart krijgen voor de voor hen gereserveerde montagekamer;
  • de reservering voor een montageruimte vervalt als de student zich op de afgesproken dag om 10.00 uur nog niet heeft gemeld;
  • het is niet toegestaan te eten en te drinken in de montagekamers;
  • het is studenten niet toegestaan hun eigen computer aan te sluiten op de aanwezige DV-recorders;
  • het is onverstandig om belangrijke montagegegevens op de harde schijf van de montagecomputers te laten staan. De schijfruimte is beperkt.
Delen