1. filmplan / ontwikkelfase

De regiestudent ontwikkelt i.s.m. de productiestudenten het filmplan.

2. productiefase

gedurende het proces
De productiestudenten verzorgen de productieplanning, draaiplanning, callsheets en dagrapporten. De productieplanning wordt voorzien van deadlines en is op tijd beschikbaar zodat alle crewleden voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden.
De studieleiders, de productiecoach en docent/supervisor postproductie dienen na bespreking, via het productieformulier, akkoord te gaan met het aan hen voorgelegde plan.

4 weken voor 1e draaidag:

 • 1. haalbaarheidscheck (productioneel/financiëel)
 • 2. groen licht(project als geheel)

1. haalbaarheidscheck (door betrokken coaches):
Bespreken van de productionele en financiële haalbaarheid[1] standaard op de dinsdag van 10.00 – 11.00 uur voorafgaand aan het Bacheloroverleg. Voorzitter is de studieleider/coach productie.
Op de vrijdag voorafgaande aan de bespreking leveren de studenten vóór 12.00 uur bij Monique aan: filmplan of scenario, financieel dekkingsplan en ingevulde haalbaarheidschecklist.

Checklist documentaire:
indicatie arena, beoogde camera, ongebruikelijke elementen in de documentaire zoals b.v. studio, production design, vfx.

Het kan zijn dat op basis van dit moment het plan aangepast moet worden omdat het financieel niet haalbaar is. De film moet op dit moment zodanig gefinancierd zijn dat realisatie financieel haalbaar wordt geacht.[2]. M.b.t. de begroting hakt de productiestudent de knoop door bij keuzes om binnen het budget te blijven. Als het team er echt niet uitkomt, neemt de productiecoach de eindbeslissing. Als er VFX in het plan zit, moet ook dat in de begroting opgenomen zijn. De haalbaarheid van dit onderdeel moet geaccordeerd worden door de studieleider IMVFX.

2. groen licht(Bachelor Overleg):
Op basis van het filmplan documentaire, een financieringsplan (dekkingsplan) en op voordracht van de RPS-coaches wordt door hetBachelor Overleg formeel toestemming gegeven om de productiefase in te gaan. Op dit moment worden definitieve afspraken gemaakt over de lengte, het aantal locaties, de praktische haalbaarheid en de veiligheid van locaties, stunts, wisselingen dag/nacht, interieur/exterieur scenes met auto’s,  begroting, dekkingsplan e.d.

2 weken voor de 1e draaidag
stijlpresentatie (heads en coaches):
Tijdens deze presentatie zijn in ieder geval alle heads aanwezig en de coaches/studieleiders vanuit de diverse vakklassen. Het de bedoeling dat de studenten vanuit hun eigen vak/departement vertellen hoe ze de film voor zich zien en hoe ze denken dat te gaan realiseren.

Het is belangrijk om het hier vooraf met alle betrokkenen over te hebben zodat ze straks allemaal dezelfde film gaat maken en er geen onnodige discussies op de set ontstaan. Studenten dienen dus hun huiswerk vooraf goed te doen om tijdens de stijlbespreking met een helder verhaal te komen over hun plan van aanpak en de gekozen stijl.

Voorafgaande aan de stijlbespreking dienen tijdig de decoupage/cameraplannen, sound designplannen, draaiplanning  en andere relevante informatie verspreid te worden onder alle heads en de coaches, zodat tijdens de stijlbespreking ook de haalbaarheid besproken kan worden.

Tijdig = minimaal een werkdag vantevoren.

[1]Gekeken wordt naar de verwachte lengte, het aantal locaties, de praktische haalbaarheid en de veiligheid van locaties, stunts, wisselingen dag/nacht, interieur/exterieur scenes met auto’s en naar hoe de film gefinancierd gaat worden.

[2]Al in een vroeg stadium dienen de productiestudenten een concept begroting gemaakt te hebben en een dekkingsplan. Bij (bijna) elke eindexamenproductie dienen externe gelden binnen gehaald te worden. Hoe denken de studenten dat te gaan doen?

-        Crowdfundig (hoe en voor hoeveel geld)

-        Benefietavond

-        Aanvraag bij fondsen

-        Andere activiteiten

Tevens moet helder in kaart gebracht worden hoe de materiele sponsoring in elkaar zit. Welke bedrijven steunen de productie en kapitaliseer dat.

3. draaiperiode

Na de laatste draaidag
vindt de draaievaluatie plaats waarbij alle betrokkenen aanwezig zijn.

4. postproductie

 • Bij de productionele informatie onder postproductie zijn de regels en eisen te vinden ten aanzien van de uitwisseling van materiaal tussen de beeldmontage en de geluidsafwerking. Tijdens de mixage moet de kleurgecorrigeerde definitieve beeldversie compleet met titels beschikbaar zijn.
 • Voor de (af)titeling van producties hanteert de academie een creditprotocol. In het creditprotocol zijn de regels en eisen te vinden voor de (af)titeling van de films.
 • In het opleveringsprotocol zijn de regels en eisen te vinden voor de opleveringen van de films aan de academie.
 • De productiemap (inclusief alle declaraties, logboekgegevens, quitclaims en nacalculaties) wordt voordat de overgangsbesprekingen plaatsvinden door de producer ingeleverd bij de productiecoach, zodat deze de productie kan afsluiten.

5. evaluaties

 • Een draaievaluatie vindt plaats direct na afloop van de opnameperiode.
 • De feedbacksessie met het werkveld vindt plaats na oplevering.
 • Tijdens de postproductie-evaluatie presenteren de studenten montage, sound design en regie het door heb gevolgde werktraject aan alle betrokken studenten.
 • Vervolgens worden vakklasevaluaties gehouden (dit geldt niet voor alle vaklassen)
 • Van vertoning voor derden kan pas sprake zijn na de evaluaties.
Delen