aansprakelijkheid voor schade en letsel
Alle bij de uitvoering betrokken studenten zijn via de Filmacademie/AHK collectief verzekerd voor aansprakelijkheid bij schade of letsel. Dit houdt bijvoorbeeld in dat als een student een camera van de filmacademie laat vallen, de schade gedekt wordt. Dit geldt zowel binnen als buiten de Filmacademie en dus ook tijdens transport. (De auto zelf valt er niet onder omdat auto’s apart verzekerd worden)

Voor aansprakelijkheid voor schade of letsel in privécontext, bijvoorbeeld als een student de laptop van een medestudent omstoot, is de schade gedekt door de persoonlijk WA-verzekering die elke student verplicht heeft afgesloten.

productieverzekering
De productieverzekering dekt schade tijdens de productieperiode als gevolg van schade aan of verlies van bijvoorbeeld film-, video- en/of geluidsmateriaal, een kapotte camera, fouten bij het ontwikkelen in het laboratorium, een regisseur of acteur die ziek wordt, e.d.

De verzekeringsmaatschappij keert in geval van schade een bedrag uit (minus een eventueel eigen risico), dat je in staat stelt om de schade te laten herstellen of in het slechtste geval de betreffende opnamen opnieuw te maken.

Voor de eindexamenfilms worden bij AON Risc Solutions de volgende verzekeringen verplicht afgesloten (en opgenomen in de begroting):

1. Filmnegatiefverzekering
Deze verzekering dekt financiële schade aan verlies van filmnegatieven en videomateriaal: tijdens opname, transport, ontwikkeling, montage en kopietrekken.

2. Verzekering voor apparatuur, decors, rekwisieten e.d.
Apparatuur, decors, rekwisieten e.d. kunnen tijdens transport, verblijf en gebruik beschadigd raken of zelfs verloren gaan. Deze verzekering dekt deze schade.

3. Non-appearance verzekering
Deze verzekering dekt financiële schade wanneer een opname niet door kan gaan of moet worden uitgesteld door ziekte, ongeval of overlijden van één van de essentiële hoofdrolspelers of van de regisseur. Je kunt maximaal 5 personen verzekeren (cast, opnameleider, crew). De verzekering vergoedt dan de schade die bestaat uit noodzakelijke extra productie en/of de tevergeefs gemaakt productiekosten.

Premie voor 1 en 2 samen: 150,- euro (excl. poliskosten en assurantiebelasting).
Premie voor 3: ook 150,- euro (excl. poliskosten en assurantiebelasting).

Voor documentaireprojecten is de Non-appearance verzekering optioneel (dus niet verplicht); de fictieprojecten verzekeren (verplicht) alles, wat dus neerkomt op 300,- euro premie (excl. poliskosten en assurantiebelasting).

Voor de precieze voorwaarden en meer informatie over deze AON verzekeringen: monique.rooseman@aon.nl, 020-4305537, 06-15093901

Aanvraagformulier AON Producers Pakket Polis (link)

Delen