Naar inhoud

Studiegids

Archief
 

Studiegids bacheloropleiding Film en televisie 2017 - 2018

Deze digitale studiegids is bedoeld voor bachelorstudenten, medewerkers en (gast)docenten van de Nederlandse Filmacademie. Je vindt hier de belangrijkste informatie over de inhoud, de opbouw en de organisatie van het onderwijs aan de Filmacademie in het studiejaar 2017-2018.

Deze digitale studiegids is het belangrijkste informatiekanaal van de opleiding. 
De gids is opgedeeld in drie hoofdcategorieën:

  • algemeen: algemene informatie die voor alle Filmacademie-studenten relevant is
  • studie: specifiekere informatie over het studieprogramma per afstudeerrichting
  • productionele informatie: specifieke informatie over de voorwaarden, werkwijze en opleveringseisen bij het produceren van films binnen de Filmacademie (i.c. de gemeenschappelijke oefeningen en de eindexamenfilms). Ook vind je hier formats, formulieren en andere praktische documenten.

De Academie houdt zich aan de uitvoering van het beschreven studieprogramma, wijzigingen voorbehouden. Wijzigingen die in de loop van het studiejaar optreden, worden via het intranet o.a. in announcements en emails bekend gemaakt en zo nodig in de digitale studiegids verwerkt. 

Het concrete rooster (wat, wanneer, hoe laat) is niet in deze studiegids te vinden. Je vindt de roosters onder het tabblad Roosters op de startpagina van MyAHK.

Suggesties en correcties die deze studiegids handiger en beter maken zijn welkom. Heb je ideeën voor verbetering mail dan naar: nfta-webredactie@ahk.nl
NB: Wijzigingen onder voorbehoud. Aan de teksten in de Studiegids kunnen geen rechten ontleend worden.

Amsterdam, augustus 2017

Delen