huisregels Nederlandse Filmacademie

Huisregels zijn regels en afspraken over de orde en de manier waarop we binnen de academie met elkaar omgaan. De regels gelden voor alle bezoekers, studenten en medewerkers en van iedereen wordt verwacht dat ze zich aan de huisregels houden. Als er tóch in strijd met de huisregels wordt gehandeld, dan kan dat voor de directie aanleiding zijn tot het nemen van maatregelen.

huisregels Nederlandse Filmacademie

 

 

Delen