doelen

De Filmacademie kent twee soorten doelen: eindkwalificaties en leerdoelen.

Eindkwalificaties
Eindkwalificaties beschrijven wat een student aan het eind van de opleiding moet kunnen. Deze kwalificaties vormen dus de einddoelen en de inhoud van de opleiding (vroeger spraken we van eindtermen). De Nederlandse Filmacademie heeft de eindkwalificaties beschreven in de vorm van competenties. Ze zijn in deze studiegids te vinden onder 'doelen' bij de verschillende afstudeerrichtingen.

Leerdoelen
Leerdoelen zijn tussendoelen. Zij geven aan wat er nu eigenlijk geleerd moet zijn aan het eind van een bepaald onderdeel van het onderwijsprogramma. De leerdoelen vind je in deze studiegids in de beschrijvingen van de onderdelen onder 'programma'.

Delen