de afstudeerrichting IMVFX

De afstudeerrichting IMVFX heeft binnen de Filmacademie een belangrijke rol als het gaat om het experimenteren met nieuwe narratieve (eventueel interactieve) vertelvormen en technieken.

Door de samenwerkingsverbanden met diverse internationale bedrijven, researchinstituten, medialabs en universiteiten kan de afstudeerrichting  state of the art technieken en werkwijzen presenteren, initiëren en vervolgens implementeren in het curriculum. Daardoor komen niet alleen de IMVFX-studenten maar ook de studenten van de andere afstudeerrichtingen in een vroeg stadium in aanraking met deze nieuwe filmproductietechnieken/werkwijzen en de daarbij horende nieuwe visuele en narratieve mogelijkheden.

In 2012 heeft de Filmacademie als enige filmschool ter wereld een virtueel camera-systeem aangeschaft waarmee onder andere met een bewegende camera acteurs, virtuele sets en videomateriaal ‘real time’ samengevoegd kunnen worden tot een nieuw beeld. Dit levert uiteindelijk een nieuwe generatie film-/mediamakers op die klaar zijn voor het dynamisch werkveld waarin ze terecht komen en waarin ze vervolgens een zo groot mogelijke kans maken een passende plek te vinden.

Omdat er vanuit het werkveld veel vraag is naar specialisten en generalisten die de deelspecialisaties op zo’n professioneel niveau beheersen dat ze direct breed inzetbaar zijn in de pipe-line van een VFX-bedrijf, heeft de afdeling het aantal studenten de laatste jaren al uitgebreid van 8 naar 12 studenten en deze groei zet de komende jaren door naar 17 studenten. In het kader van de ontwikkelingen in de markt zullen de studenten uiteindelijk kunnen afstuderen in 6 specialisaties, nl. 3D (Maya), 3D (Houdini), Compositing (Nuke), VFX producer, 3D karakter-animatie en Interactief (Unity/Houdini for Game Development).

Zie ook:

 

Delen