studentendecaan Timon Hagen


Je kunt bij de studentendecaan terecht voor informatie en advies over allerlei (praktische) zaken die met de studie samenhangen.

 • studeren met een functiebeperking
  (motorische, zintuiglijke of psychische handicaps, maar ook functiestoornissen als dyslexie en ADHD)
 • regelingen rond propedeuse en bindend studie-advies
 • studiefinanciering
 • geld aanvragen bij fondsen
 • wet- en regelgeving
 • verzekeringen
 • problemen met de studie
 • studievertraging als gevolg van bijzondere omstandigheden zoals ziekte of handicap
 • stoppen of onderbreken van de studie
 • visa en verblijfsvergunningen (voor buitenlandse studenten)
 • klachten- en beroepsprocedures.

De studentendecaan geeft informatie en advies en probeert samen met de student een antwoord of oplossing op maat te vinden. De decaan kan daarbij ook doorverwijzen naar andere instanties binnen of buiten de hogeschool. Gesprekken met de decaan zijn vertrouwelijk. Er wordt zonder overleg met de student geen informatie aan derden gegeven.

Timon houdt iedere woensdagochtend spreekuur op de Filmacademie, kamer 4.14. Afspraken kunnen gemaakt worden via: timon.hagen@ahk.nl

Voor dringende zaken kun je ook contact opnemen met Jona Bessem van het Onderwijsbureau (jona.bessem@ahk.nl tel: 5277450). 

Delen