specialisatie 5a: minidocumentaire oefening II

individueel en in samenwerking verder verkennen van je professionele potentie

(samen met studenten sound design en regie)

algemene typering en inhoud
De student maakt  in samenwerking met de studenten sound design en regie documentaire, een korte documentaire oefening over een door de docenten opgegeven onderwerp. Zij gaan gewapend met camera en geluidsapparatuur 1 dag op pad om in steeds wisselende teams het  onderwerp te vangen. Daarbij moet steeds een verschillend vertelperspectief worden gekozen, dat door de docenten wordt aangedragen.

leerdoel
Na afloop van dit onderdeel:

  • kan de student een eenvoudig verhaal vertellen, waarbij de samenhang van beeld en geluid een meerwaarde geeft aan de vertelling. Inhoud en vorm zijn onderhevig aan factoren die door alle disciplines worden gedragen. Samenwerking is dus een eerste vereiste.

competenties
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11

onderwijsvorm
praktische oefeningen (workshop)

contacttijd
..

docenten
Mick van Rossum, Ben Zijlstra, Annemiek van der Zanden

Delen