specialisatie 5b: veiligheidscursus

cursus Voldoende Opgeleid Persoon

algemene typering en inhoud
Voldoende Opgeleid Persoon (VOP) houdt in dat de student voldoende kennis heeft genomen van wet en regelgeving met betrekking tot het veilig werken met elektrische hulpmiddelen en apparaten. De student leert daarbij eventuele gevaren te herkennen en te voorkomen.

In de leermiddelenbijdrage is een bedrag opgenomen voor het lesmateriaal en het theorie- en praktijkexamen VOP. Indien de student het examen niet behaalt, dient opnieuw betaald te worden voor het herexamen.

leerdoel
Na afloop van dit onderdeel:

  • kan de student veilig werken met elektrische apparatuur zoals bij filmopnamen gebruikelijk is.

competenties
4, 5, 7, 9

onderwijsvorm
werkcolleges

docent
Raymond Grégoire

toets
De student krijgt het officiële, door gecertificeerde instelling (Kenteq) afgenomen VOP- examen (zowel praktisch als theoretisch).
Dit certificaat is nodig om in de hoofdfase in studio’s en op sets te mogen werken.

Delen