specialisatie 1: camera

introductie camera en camera operating

algemene typering en inhoud
De studenten krijgen les in elementaire camerasituaties en uitleg over en instructie in camera apparatuur. Specialisatie twee behelst vier dagen lessen en instructies in lokaal 3.01 en het magazijn. De student zal eenvoudige camera opdrachten in de omgeving van de school uitvoeren.

leerdoel
Na afloop van dit onderdeel:

  • beheerst de student elementaire cameravaardigheden, zoals het gereedmaken en controleren van de equipment en het kunnen uitvoeren van eenvoudige camera bewegingen.

competenties
1, 3, 4, 5, 6, 8, 9

onderwijsvorm
praktische oefeningen met snelle feedback (workshop)

contacttijd
10 uur

docenten
Mick van Rossum, Lonneke Worm en Marc Matze

Delen