algemene dramaturgie II – 1 EC

verdieping van begrippen en principes uit de klassieke dramaturgie en het belang van dramaturgie voor de verschillende vakdisciplines

algemene typering en inhoud
Binnen het vak algemene dramaturgie II wordt, als voortzetting van algemene dramaturgie in het eerste jaar, de dramaturgie van filmverhalen besproken en belicht vanuit verschillende vakdisciplines binnen de film. Hoe gaat de editor om met de dramaturgische structuren van het verhaal, dat hij in de montage moet opbouwen? Hoe houdt de sound designer rekening met de dramaturgie van de film? Hoe kijkt de production designer aan tegen de dramaturgie van het verhaal dat hij moet vorm geven? Zulke vragen worden behandeld, waarbij verschillende vakmensen uit de praktijk worden uitgenodigd.

leerdoel
De student heeft

  1. meer inzicht in het belang van dramaturgie binnen verschillende vakdisciplines
  2. meer inzicht  in de dramaturgie van menig filmverhaal.

competenties
2, 8, 9, 10, 11

onderwijsvorm

  • hoor – en kijkcolleges, waarbij voorbeelden van films en filmfragmenten besproken worden
  • zelfstandige opdrachten

contacttijd
12 uur

docenten
gastdocenten

toets
(afrondende) opdracht

beoordeling

  • 80% aanwezigheid
  • een voldoende beoordeling van de afrondende opdracht

studiebelasting
1 EC (28 uur)

Delen