workshop decoratietechnieken 3 EC

oefening in decoratietechnieken

algemene typering en inhoud
Decoratietechnieken dienen om de gewenste impressies te verkrijgen in een gebouwde filmset, op een locatie doormiddel van een aanpassing, of een vervaardigde special prop.
Voorbeelden; een realistische indruk te geven van een houten vloer, door een (studio)vloer te “houten”, of van een marmeren schouw, door een gebouwde schouw te “marmeren”.
Ook technieken om een (bak)stenen muur, tegels, verfbladders en roest te suggereren en voor het oud en “vuil”  maken (patineren) van een gebouwde set, of aanpassing op locatie, zijn ook speciale technieken en materialen nodig om deze effecten te verkrijgen. De student krijgt les in een aantal, zoals hier bovenstaande decoratietechnieken. Naast het zo realistisch mogelijk imiteren van diverse materialen kan de student ook experimenteren met de verschillende materialen en gereedschappen op diverse maten hardboard plaatjes. Verder maakt de student een studio vloerontwerp, om te ondervinden wat de mogelijkheden van deze technieken zijn op een grotere oppervlakte.

literatuur
Reader ‘Decoratietechnieken’

leerdoel
Na afloop:

  • heeft de student geëxperimenteerd met verschillende decoratietechnieken
  • kan verschillende realistische decoratietechnieken uitvoeren en toepassen.

competenties
1, 4, 5, 9, 11

onderwijsvorm
praktijkoefening

contacttijd
84 uur

docenten
Anita Schoolderman e.a.

toets

  • (eind)presentatie van het gemaakte werk (praktijkwerkstukken)
    (incl. een reflectie op het gemaakte werk door diverse docenten n.a.v. het werk- en leerproces)
  • kort verslag van de uitgevoerde werkzaamheden

beoordeling
De student krijgt de EC’s toegekend wanneer er sprake is van:

  • voldoende actieve participatie (voorwaardelijk);
  • een voldoende voor het werk (V/O);
  • een voldoende voor het verslag(V/O).

studiebelasting
3 EC (84 uur)

Delen