film en filosofie - 1 EC

uitwijding over de plaats van film in het denken en de cultuur van bepaalde perioden uit de moderne geschiedenis

algemene typering en inhoud
Aan de hand van lessen over filosofie en cultuur, wordt film geplaatst in relatie tot het denken in een bepaalde periode en in de culturele context gebracht waarin de film is gemaakt en wordt gerecipieerd.

leerdoelen
De student:

  1. is in staat om films te interpreteren en kan verschillende betekenissen herkennen die door films worden voorgebracht.
  2. kan de film in een bredere culturele context en binnen een bepaalde periode plaatsen.

competenties
1, 2, 6, 8, 9, 10, 11

onderwijsvorm
hoorcolleges, waarbij voorbeelden van films en filmfragmenten besproken worden

contacttijd
12 uur

docenten
gastdocenten

toets
toetsvorm: verschillende schriftelijke/mondelinge opdrachten

beoordeling
- 80% aanwezigheid
- een voldoende beoordeling van de opdrachten

studiebelasting
1 EC (28 uur)

Delen