10. Reflectief vermogen

De afgestudeerde scenarioschrijver bezit het vermogen om door reflectie op het eigen handelen tot professionele verdieping te komen.

Algemene gedragsindicatoren

  • gaat professioneel om met het geven en ontvangen van kritiek, gebruikt kritiek van anderen om zichzelf verder te ontwikkelen en beschikt hiertoe over het vermogen te incasseren
  • reflecteert op de eigen grenzen en mogelijkheden
  • geeft in gesprekken zijn visie op de plaats van film en tv in de samenleving en op de maatschappelijke waardering voor zijn beroep
Delen