6. Flexibiliteit

De afgestudeerde sound designer bezit het vermogen om onder zeer wisselende  omstandigheden een constructieve bijdrage te leveren aan audiovisuele en cinematografische processen en producties.

Algemene gedragsindicatoren

  • maakt artistieke keuzes binnen gestelde randvoorwaarden en stelt deze zonodig bij om een optimaal eindresultaat te bereiken
  • kan werken onder ‘druk’, en waar nodig improviseren
  • werkt, indien nodig, voor verschillende opdrachtgevers met verschillende opvattingen over de invulling van de aard van de werkzaamheden en voor geheel verschillende producties (speelfilm, televisiedrama, documentaire, transmediaal etc.)
  • werkt, indien nodig, aan verschillende projecten tegelijkertijd

Specifieke gedragsindicatoren

  • bewaakt het geluidsconcept tijdens de voortgang van de productie
  • kan het geluidsconcept aanpassen aan veranderende omstandigheden
  • speelt tijdens de draaiperiode in op steeds wisselende situaties
  • heeft een open oor voor geluidsvernieuwing
  • monteert en mixt een inhoudelijk effectief geluidsbeeld binnen de mogelijkheden/beperkingen van verschillende uitbrengformaten

 

Delen