7. Ondernemerschap

De afgestudeerde sound designer bezit het vermogen om zelfstandig vorm te geven aan een professioneel bestaan binnen de audiovisuele industrie.

Algemene gedragsindicatoren

 • maakt zakelijke afspraken omtrent de aard, duur en beloning van de werkzaamheden
 • kent regelingen (belasting e.d.) inzake het bestaan als freelancer of zelfstandig ondernemer en beschikt daarvoor over kennis van productionele en budgettaire zaken ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering
 • geeft blijk van inzicht in de audiovisuele sector en kent de ontwikkelingen van het overheidsbeleid inzake cultuur en kunst
 • maakt gebruik van de mogelijkheden die het beleid ter bevordering van film en televisie en de desbetreffende regelingen bieden
 • maakt indien nodig gebruik van relevante fiscale en juridische regelingen als WIK, CAO, ARBO, auteursrecht, werk- en verblijfsvergunningen
 • maakt gebruik van de mogelijkheden van subsidies, sponsoring en beurzen
 • weet een breed (internationaal) netwerk van  mogelijke collega’s, werkgevers, subsidiënten, sponsors, beleidsmedewerkers en bemiddelaars op te bouwen en te onderhouden
 • kent de toegang tot de benodigde informatie om een eigen onderneming te starten en te leiden

Specifieke gedragsindicatoren

 • onderhoudt externe contacten o.a. via de geeigende beroepsverenigingen
 • heeft zicht op relevante ontwikkelingen in de beroepspraktijk
 • heeft kennis van de gangbare begrotings- en beloningsstructuur voor het onderdeel Sound Design alsmede het politieke spel dat daarmee gespeeld kan worden
 • kan een adequate en realistische inschatting maken van de eigen positie in het beroepsveld t.o.v. die van ervaren professionele Sound Design collega’s
Delen