specialisatie programma Regie - 14 EC

introductie technische en inhoudelijk vaardigheden en onderzoeken geschiktheid voor het beroep

algemene typering en inhoud
Anders dan in het grootste deel van het propedeuseprogramma volgt de student in het specialisatieprogramma specifiek onderwijs gericht op de eigen afstudeerrichting. Voor het grootste deel gebeurt dat met de medestudenten van de eigen afstudeerrichting. Het programma wordt verzorgd door de eigen afstudeerrichting en vindt gedurende het jaar in een vijftal ‘blokken’ plaats. Studenten leren op deze manier elkaar en de docenten alvast beter kennen. Inhoudelijk ligt de nadruk op het onderzoeken en verwerven van basale technische en inhoudelijke vaardigheden en de mogelijkheden en geschiktheid van de student voor het beroep.

doel en functie van het specialisatieprogramma
voor de student:

 • gelegenheid om te onderzoeken of dit inderdaad de opleiding is die hij wil doen en of hij zichzelf geschikt genoeg acht
 • gelegenheid om een aantal basale technische en inhoudelijke vaardigheden te onderzoeken en te verwerven

voor de opleiding:

 • gelegenheid om na te gaan of de student geschikt is voor het beroep en het vervolg van de opleiding

competenties
Het accent ligt primair op de volgende competenties:

   1.  creëren
   2.  visie
   3.  samenwerken en communiceren
   4.  ambachtelijk vermogen
   5.  planmatig en resultaatgericht werken
   6.  flexibiliteit
   8.  omgevingsgerichtheid
   9.  lerend vermogen
  10. reflectief vermogen
  11. innovatief vermogen

onderwijsvorm
'hands-on' werkcolleges en zelfwerkzaamheid a.h.v. opdrachten

programma
Het specialisatieprogramma omvat vijf lesblokken. Specialisatie 1 vormt een introductie op de vakrichting regie. In Specialisatie 2 krijgt de student te maken met zowel communicatieve en sociale vaardigheden, met basislessen dramaturgie. Specialisatie 3 en 4 geven een introductie op het fictievak door dieper in te gaan op spelregie. Tijdens specialisatie 5 ligt de nadruk op de student zelf als maker en werkt de student samen met een crew.

 • specialisatie 1: introductie
  kennismaken met elkaar en met de vakrichting
 • specialisatie 2: van idee naar verhaal
  hoe zet je je eigen interesses en fascinaties om in een filmvertelling?
 • specialisatie 3: sceneschrijven & spelregie
  zelf schrijven, acteren en regisseren van een conflictscene om de mogelijkheden te verkennen
 • specialisatie 4: spelregie
  verdere kennismaking met spelregie a.h.v. elementaire speloefeningen
 • specialisatie 5: minidocumentaire oefenening II
  individueel en in samenwerking verder verkennen van je professionele potentie

toets
Integrale beoordeling van de competenties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 en 11 van de student op basis van zijn functioneren gedurende het specialisatieprogramma

beoordelaars
Annemiek van der Zanden en Jet Smit.

beoordeling
De studiepunten worden na specialisatie 5 toegekend indien:

 • minimaal 80% aanwezigheid en actieve participatie
 • de student heeft de DVD ingeleverd met daarop alle opdrachten die hij/zij in de propedeuse heeft gemaakt
 • voldoende beoordeling voor de tien competenties

studiebelasting
14 EC (392 uur)

Delen