vierde jaar: profileren en bewijzen

Het vierde jaar vormt de afsluiting van de opleiding. De student laat zien dat hij over de eindkwalificaties beschikt (bewijzen) en waaruit zijn persoonlijke profiel als producent precies bestaat (profileren). Hij laat dit zien binnen de volgende onderdelen: 

Delen