voorbereiding beroepspraktijk production design - 1 EC

voorbereiden op de (zakelijke kant van de) toekomstige beroepspraktijk specifiek gericht op het eigen vakgebied

algemene typering en inhoud
Na algemene inlichting aan het begin van het jaar, gaan we dieper en specifieker in op de praktische facetten van de eigen beroepspraktijk:

 • formulering persoonlijke toekomstvisie
 • specifiek ondernemerschap na de academie
 • acquisitie, netwerken, website ontwikkelen, visite kaartje, VAR, verzekeringen, etc.
 • zicht krijgen op reële begrotingen in de praktijk

doelen
Na afloop heeft de student:

 1. een goed zicht op welke ondernemings-/rechtsvorm voor hem/haar het meest geschikt is, wat de consequenties daarvan zijn en welke acties hij/zij moet ondernemen om een en ander te realiseren.
 2. zicht op de risico’s die verbonden zijn aan de gemaakte keuzes en hoe deze te voorkomen of te verzekeren.
 3. kennis van de gangbare prijzen die gelden op de arbeidsmarkt, daarmee de eigen waarde kent en zich daartoe weet te verhouden.

Competenties
7

onderwijsvorm
Informatiebijeenkomsten, research en (zelf)reflectie.
Deels aan de hand van opdrachten

contacttijd
10 uur

docent/begeleider
Michel de Graaf, Seabert Deuling en gastdocenten

toets
kostenraming eindexamentraject
persoonlijk gesprek n.a.v. van SLB formulier (invullijst)

beoordeling

 • student is voldoende actief geweest (voorwaarde)
 • aanwezigheid op informatie bijeenkomsten (voorwaarde)
 • degelijke voorbereiding voor de informatie bijeenkomst, de student onderzoekt en komt met gerichte vragen over ondernemen (voorwaarde)
 • de kosten raming (begroting) is reëel en gespiegeld aan de praktijk
 • SLB formulier tbv eindgesprek zijn volledig en correct ingevuld

studiebelasting
1 EC (28 uur)

Delen